Director de departament:

Conf. univ. dr. Florentina CHIRODEA CV

 

Prof. univ. dr. Mircea BRIE CV

Conf. univ. dr. Luminița ȘOPRONI CV

Conf. univ. dr. Alina STOICA CV
Conf. univ. dr. Eduard SIMION CV

Conf. univ. dr. Constantin-Vasile ȚOCA CV

Conf. univ. dr. Istvan POLGAR CV

Lector univ. dr. Dorin DOLGHI CV

Lector univ. dr. Cristina DOGOT CV

Lector univ. dr. Mihai MACI CV

Lector univ. dr. Cosmin CHIRIAC CV

Lector univ. dr. Mariana BUDA CV

Lector univ. dr. Mirela MĂRCUȚ CV

Lector univ. dr. Edina-Lilla MESZAROS CV

Lector univ. dr. Ioana-Lucia BORDEIANU CV
Lector univ. dr. Laurențiu PETRILA CV