Calendarul de selectie GT III – proiect ANTREV:

        Lansarea selecţiei în cadrul întâlnirilor cu sub-grupul țintă potențial: 23.10.2019

        Depunerea dosarelor de candidatură: 06.11.2019 – sala Consiliu, pav. A, orele 16.00 -18.00

        Verificarea eligibilităţii şi analiza dosarelor: 06.11.2019 – 13.11.2019

        Validarea selecţiei: 27.11.2019

        Anunţarea rezultatelor selecției - Lista finală a grupului țintă va fi înregistrată oficial de către Universitatea din Oradea/Partener şi va fi postată pe pagina web a proiectului: 28.11.2019


Selecţie şi monitorizare grup ţintă a proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV)


- GRUPUL ŢINTĂIII - CADRE DIDACTICE
- GRUPUL ŢINTĂ - STUDENŢI

în cadrul proiectului  „ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"