SELECŢII CADRE DIDACTICE, DIDACTIC AUXILIARE ŞI NEDIDACTICE prin programul Erasmus + (2021-2023)

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

SELECŢII CADRE DIDACTICE, DIDACTIC AUXILIARE ŞI NEDIDACTICE prin programul Erasmus + (2021-2023)

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

        Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, anunţă selecţia pentru mobilităţi Teaching Assignments şi Staff Training la universităţi partenere din Europa prin programul Erasmus +, din fonduri aferente contractului financiar 2021-2023. Aceasta va avea loc în data de 05.07.2022 de la orele 10:00 în sala V008. O alta selecție va avea loc si in data de 25 iulie 2022, tot de la orele 10:00 în sala V008.

Criterii de selecţie:

  • Să cunoască limba ţării de destinaţie (25%) sau o limbă de circulaţie internaţională (20%)
  • Activitate didactică şi de cercetare susţinută în anii anteriori la Universitatea din Oradea, conform ultimei fişe de autoevalure (25%)
  • Implicarea cadrelor didactice în activităţile departamentului (25%)
  • Colaborări anterioare sau de perspectivă, profesionale şi ştiinţifice cu instituţia gazdă (25%).

Conţinutul dosarului:

  • Cod IBAN
  • Copie a actului de identitate
  • Plan de predare/formare (teaching/training agreement)

Orice informaţie suplimentară poate fi consultată pe situl  oficial al Universităţii: https://www.uoradea.ro/Erasmus+mobilit%C4%83%C8%9Bi?structure=3 sau puteţi să va adresaţi coordonatorului departamental pe probleme de relaţii internaţionale de la Departamentul RISE, lect. univ. dr. Mariana BUDA (email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

După afişarea rezultatelor selecţiei din 05.07.2022, în termen de 24 de ore, eventualele contestaţii trebuie să fie depuse în biroul V008, coordonatorului departamental.

 

Oradea,                                                                                           Coordonator departamental Erasmus

          15.06.2022                                                                                     Lect.univ.dr. Mariana BUDA