Descriere

Domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al Studiilor Europene abordează teme din realitatea contemporană, analizând perspective ale dimensiunilor globale şi regionale ale acesteia. Astfel, natura conexiunilor dintre state, cauzele războiului, problemele păcii, cooperarea internaţională şi recunoaşterea actorilor internaţionali, respectiv contextul procesului de formare a Uniunii Europene şi de cristalizare a patrimoniului cultural şi identitar european, sunt câteva dintre subiectele abordate la cursuri și seminarii.

O altă latură a Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene o constituie  pregătirea consolidată a studenţilor în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare. Competenţele şi aptitudinile dobândite în urma absolvirii acestui program vă permit să construiţi o carieră în următoarele domenii: administrativ (local, regional, european sau internaţional), business, bancar, integrare şi coordonare proiecte europene, non-guvernamental, diplomaţie, lobby internaţional etc.

La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost înfiinţat în anul 2003 şi acreditat în primăvara anului 2008, în cadrul Departamentului cu acelaşi nume, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat  în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul

Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului de Institutul European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord.

Pe parcursul celor trei ani, studenţii orădeni beneficiază de posibilitatea de a obţine burse Erasmus de studiu – care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale -  sau de plasament – pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice,  în  peste 60 de universităţi de referinţă din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria. Pregătirea practică este completată de  stagiile efectuate în instituţii locale a căror activitate este compatibilă cu domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene (Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Local Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Asociaţia Zona Metropolitană Oradea, Consiliul Local al IMM-urilor Oradea, Centrul de Informare şi Consultanţă Europeană etc.). Anual se desfăşoară o activitate de aplicaţie de teren cu vizitarea principalelor instituţii regionale, naţionale şi europene implicate în procesul de integrare a României în U.E, respectiv în organismele şi organizaţiile internaţionale.

Persoane de contact:
lector univ. dr. FLORENTINA CHIRODEA (fchirodea [at] uoradea.ro)