Decan

Prof.univ.dr.habil. Gabriel MOISA

Prodecan

Conf.univ.dr. Constatin-Vasile TOCA

Directori de Departamente

Lector univ.dr. Radu ROMÎNAŞU - Departamentul de Istorie
Conf.univ.dr. Florentina CHIRODEA - Departamentul de Relații Internaționale și Studii Internaționale 
Conf.univ.dr.habil. Gabriela GOUDENHOOFT - Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării

Consiliului Facultăţii de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Prof.univ.dr.habil. Gabriel MOISA - Decan
Prof.univ.dr.habil. Sorin SIPOS - Prorector 
Conf.univ.dr. Florentina CHIRODEA - Departamentul de Relații Internaționale și Studii Internaționale 
Prof.univ.dr.habil. Gabriela GOUDENHOOFT - Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării
Lector univ.dr. Cristina-Maria DOGOT - membru

Lector univ.dr. Mariana BUDA - membru
Lector univ.dr. Simona FER - membru

Student Ellen-Alexandra BĂRCUI - membru
Student Diana-Carmen BLAGA - membru
Student Doriana-Daria ILE - membru
Student Andreea-Florica PUȘCAȘ- membru