Scurtă prezentare facultate IRISPSCIRISPSC
 
Începând cu anul universitar 1964-1965, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, ia fiinţă Facultatea de Istorie – Geografie.
Din 1973, Facultatea de Istorie – Geografie s-a transformat în Secţia de Istorie-Geografie a Facultăţii de Învăţământ Pedagogic Oradea, iar în 1979 s-a încheiat şcolarizarea ultimei promoţii de studenţi la cursurile de zi, ca urmare a reorganizării învăţământului din 1977.
Din anul 1990, după înfiinţarea Universităţii Tehnice din Oradea, s-a reluat „istoria” secţiei de Istorie-Geografie în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, până în anul 1995.
În intervalul 1995-1999, secţia a fost încadrată Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Socio-Umane, iar în perioada 1999-2002 a funcţionat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane.
Printr-o hotărâre de Senat, începând cu luna mai a anului 2002, a luat fiinţă Facultatea de Istorie – Geografie, desprinsă din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, funcţionând într-un cadru legal, conform HG 410/13.05.2002 şi publicată în Monitorul Oficial din 13.05.2002, iar din 28.06.2007, prin HG nr. 676, denumirea facultăţii s-a modificat în Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale. În urma reorganizărilor solicitate de actuala Lege a învăţământului, facultatea şi-a schimbat din nou denumirea, ea devenind Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării. Noua denumire a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 697 din 1 octombrie 2011.