Lista provizorie cu studentii care beneficiaza de bursă pe semestrul I an universitar 2019-2020

Lista provizorie cu studentii care beneficiază de bursă pe sem.II an univ. 2018-2019

Perioada de contestatii