Proces verbal privind selecţia studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS Study MobilityBURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENTIN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE (2020) 
Selecţia pentru stagii de studiu şi plasament 


Programul Erasmus Plus sau Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină studenţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale prin intermediul burselor de mobilitate de studii respectiv burse de mobilitate de plasament.

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru cadre didactice, studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE  18.12.2019 Anunt


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE (2017) Anunt


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene în data de 11.06.2019 Anunt

STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene în data de 07.06.2019 ANUNT

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene ANUNT 


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru studenţi

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru studenţii de la specializarile RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE respectiv pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene ANUNT