In conformitate cu procedura SEAQ privind incasarea taxelor aferente procesului de invățământ, studenții au dreptul să solicite scutiri și reduceri ale taxelor aferente - procedura
cerere reducere taxa