Tabel provizoriu cuprinzând studenții care beneficiază de bursă pe sem. I al anului universitar 2023-2024
Contestatii
Tabel cuprinzând studenții care beneficiază de bursă pe sem. II al anului universitar 2023-2024

Anunt

Acord privind prelucrare date personale burse studenti 2023
Acord privind prelucrare date personale pentru fiecare membru al familie 2023
Cerere pentru acordarea bursei sociale 2023
Declaraţie pe proprie răspundere 2023

Bursă de performanță științifică