Departamentul de Istorie anunță selecția pentru mobilități Erasmus+ Staff STA (mobilitate de predare pentru cadrele didactice) şi Erasmus+ K107 (cu țări partenere) STT (mobilitate de dezvoltare profesională a personalului didactic şi nedidactic) pentru anul universitar 2020/2021 care va avea loc în data de 12.05.2021, la ora 12.10, online, pe platforma ZOOM 

Tabel cu punctajul obținut de studenții candidați la mobilități de studiu Erasmus + (2021 – 2022) punctaj obtinut

Tabel cu punctajul obținut de studenții candidați la mobilități plasament Erasmus + (2021 – 2022) punctajul obținut

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii şi masteranzii Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice şi Științele Comunicării Selecţia pentru stagii de studiu şi plasamentBURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENTIN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii de la specializarea Istorie, masteranzii de la specializarea Istoria vestului românesc și doctoranzii Școlii Doctorale de Istorie Selecţia pentru stagii de studiu şi plasament 


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENTIN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE Selecţia pentru stagii de studiu şi plasament 


Proces verbal privind selecţia studenţilor pentru acordarea burselor ERASMUS Study MobilityBURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENTIN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE (2020) 
Selecţia pentru stagii de studiu şi plasament 


Programul Erasmus Plus sau Erasmus+ este programul Uniunii Europene care sprijină studenţii in domeniul educaţiei şi formării profesionale prin intermediul burselor de mobilitate de studii respectiv burse de mobilitate de plasament.

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru cadre didactice, studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE  18.12.2019 Anunt


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul LLP / ERASMUS +, pentru studenţii RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE (2017) Anunt


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene în data de 11.06.2019 Anunt

STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene în data de 07.06.2019 ANUNT

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene ANUNT 


BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru studenţi

BURSE DE STUDIU ŞI PLASAMENT IN STRĂINATATE prin programul ERASMUS + KA 107 2017-2019, pentru studenţii de la specializarile RISE, RISE EN, SS şi masteranzii DRCI, ES, EPPPE respectiv pentru cadre didactice de la Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene ANUNT