Taxe admitere

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

150 RON

Taxa pentru contestaţii

150 RON

Taxa de înmatriculare

100 RON

Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini)

150 Euro

 Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii
  • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea ;
  • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
  • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Candidații care solicit scutirea de la taxa de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

copii după certificate de deces ale părinților,

Adeverințe de la centre de plasament sau case de tip familial,

Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali,

Documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincțiilor la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.