Criterii de admitere

CRITERIILE DE ADMITERE

         

Criteriile de admitere pentru programele de studii ale Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării pentru sesiunile de Admitere iulie şi septembrie 2019, au fost aprobate în ședința de Consiliu a facultății din data de 14.03.2019.

 

 

 1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (LEGEA 288/2004)

 

Nr. Crt.

Domeniul

Program de studii
Durata şcolarizării/

Nr. credite

Criterii de admitere

1

Istorie

Istorie

3 ani

180 credite

Medie bacalaureat

2

Relaţii  Internaţionale şi Studii Europene

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

3 ani

180 credite

Medie bacalaureat

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (limba engleză)

3 ani

180 credite

Test eliminatoriu de limbă engleză

 

Medie bacalaureat

 

3

Ştiinţe politice

Studii de securitate

3 ani

180 credite

Medie bacalaureat

 

4

Ştiinţe politice

3 ani                      180 credite

Medie bacalaureat

 

5

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

3 ani                      180 credite

Medie bacalaureat

 

6

Comunicare și relații publice

3 ani                      180 credite

Medie bacalaureat

 

 

 

Criterii de departajare:

 

 1. Programe de studii: Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (limba engleză), Studii de securitate, Jurnalism, Ştiinţe Poilitice, Comunicare și relații publice: nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

 

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ 

 

Testul de limbă străină constă dintr-o conversaţie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.Testul este oral şi are caracter eliminatoriu (admis/respins).

 Testul de limba engleză va avea loc zilnic de la ora 16. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

 


 1. CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (LEGEA 288/2004)

 

Nr. Crt.

Domeniul

Program de studii
Durata şcolarizării

Nr. credite

Criterii de admitere

1

Istorie

Istoria vestului românesc

120

2 ani

zi

Proba orală (interviu) – 50%

Media examenului de licenţă – 50%

2

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană

 

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

120

2 ani

zi

Proba orală (interviu) - 10%

Media examenului de licenţă – 90%

Studii europene (în limba engleză)

120

2 ani

zi

Test de limba engleza – eliminatoriu (admis/respins)

Proba orală (interviu) - 10 %

Media examenului de licenţă - 90%

Securitate europeană

120

2 ani

zi

Proba orală (interviu) – 10%

Media examenului de licenţă – 90%

Relații internaționale

120

2 ani

zi

3

Ştiinţe politice

Politici publice europene

120

2 ani

zi

Proba orală (interviu) – 50%

Media examenului de licenţă – 50%

 

Criterii de departajare:

 

 1. Media anilor de studiu din facultate
 2. Media probei orale/scris de la examenul de licenţă

 

                  

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

 

Testul de limbă străină constă dintr-o conversaţie liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.Testul este oral şi are caracter eliminatoriu (admis/respins).

Testul de limba engleză va avea loc zilnic de la ora 16. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 


BIBLIOGRAFIE PENTRU PROBA ORALĂ (INTERVIU):

 

 

MASTERAT DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ ÎN UE

 

 1. European Commission, DG Regional and Urban Policy, Strategic Plan 2016-2020, document disponibil la:

http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-regio_april2016_en.pdf

 1. European Commission, Communication and Visibility Manual for European Union External Actions, document disponibil la:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.pdf

 1. Information and Communication: Handbook for EU Delegations in Third Countries and to International Organisations. December 2012, Ref: Ares(2013)11, document disponibil la:

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ghana/documents/press_corner/20121231_en.pdf

 

Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

MASTERAT  SECURITATE EUROPEANĂ

 1. Strategia Globalǎ a Uniunii Europene (RO), 2016: http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
 1. Conceptul Strategic al NATO/NATO Strategic Concept (EN), 2010: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
 1. Preşedinţia României, “Strategia de Apǎrare Naţionalǎ Ţǎrii pentru perioada 2015-2019” (RO) http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

 

Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

MASTERAT  POLITICI PUBLICE EUROPENE

 1. Barbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional in Uniunea Europeana,Editura Polirom, Iasi, 2008, pp.189-314 și 349-360.
 2. Bondar, Florin (coord), Politici publice si administratie publica, Editura Polirom, Iasi, 2007, pp.19-46
 3. Craciun, Claudiu, Collins Paul (coord), Managementul politicilor publice, Editura Polirom, Iasi, 2008, pp.329-360

 

              Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

MASTERAT  ISTORIA VESTULUI ROMÂNESC

 1. ***, Istoria Românilor, Academia Română, Editura Enciclopedică, vol. II, cap. VI Romanizarea, p. 159-168, Bucureşti, 2001
 2. Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în sec. IX-XIV, cap. III, State incipiente atestate de unele izvoare scrise pe teritoriul României sec. IX-XI, Cluj-Napoca, 1998; 2003
 3. Dan Berindei, Revoluţia română din 1848-1849, Fundaţia Culturală Română, 1997, p. 155-236
 4. ***, Istoria Românilor, Academia Română, Editura Enciclopedică, vol. VIII, cap. V Instituțiile, 183-223, Bucureşti, 2001

 

            Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

        

MASTERAT  EVALUAREA POLITICILOR ȘI A PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

 1. Evaluarea politicii regionale – observatii si rezultate

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/panorama-magazine/2010/panorama-33-evaluating-regional-policy-insights-and-results

 1. Evaluarea politicilor publice

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/Proiecte_cu_finatare_externa/130809PHARE2003_2005Evaluarea_politicilor_publice.pdf

Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

                             MASTERAT  STUDII EUROPENE – ÎN LIMBA ENGLEZĂ

 1. Hlavac, Marek: Less Than a State, more than an International Organization: The Sui generis nature of the European Union, Georgetown University, 2010 - sursa MPRA
 2. Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şipoş, Sorin(2011): Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, (2011): pp. 1-502 - sursa MPRA
 3. Bărbulescu, Iordan Gh. (coord.); Costea, Ana Maria (coord.); Ion, Oana Andreea (ed.); Prelipceanu, Alexandra (ed.). 2015. 25 Years Since the Fall of Communism. Proceedings. Tritonic Publishing House. - sursa SSRN

Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

          MASTERAT  RELAȚII INTERNAȚIONALE

 1. Hlavac, Marek: Less Than a State, more than an International Organization: The Sui generis nature of the European Union, Georgetown University, 2010 - sursa MPRA
 2. Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şipoş, Sorin(2011): Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, (2011): pp. 1-502 - sursa MPRA
 3. Bărbulescu, Iordan Gh. (coord.); Costea, Ana Maria (coord.); Ion, Oana Andreea (ed.); Prelipceanu, Alexandra (ed.). 2015. 25 Years Since the Fall of Communism. Proceedings. Tritonic Publishing House. - sursa SSRN

Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.

După aprobarea Metodologiei de admitere în ședința de Senat a U.O., bibliografia pentru proba orala (interviu) se va afișa atât pe site-ul facultății cât și la avizierul facultății.