Concurs discipline din posturile vacante 

Facultatea de IRISPSC scoate la concurs discipline din posturile vacante prevăzute în statele de funcții ale departamentelor Anunt termen final  ANUNT

Mesaj către comunitatea academică a Universității din Oradea

 Sănătatea studenților, a cadrelor didactice și a personalului administrativ din cadrul Universității din Oradea reprezintă principala preocupare a Conducerii Universității din Oradea în această perioadă.

Platforma Moodle

Dispozitie Interna

Craciun din suflet de student

Un grup de studenti de la Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe politice și Științe ale comunicării au participat la campania „Orasul faptelor bune”, donând miercuri 18 decembrie pentru cele două surori  Maya și Ingrid, din Slobozia.

Calendarul de selectie GT III – proiect ANTREV:

        Lansarea selecţiei în cadrul întâlnirilor cu sub-grupul țintă potențial: 23.10.2019

        Depunerea dosarelor de candidatură: 06.11.2019 – sala Consiliu, pav. A, orele 16.00 -18.00

        Verificarea eligibilităţii şi analiza dosarelor: 06.11.2019 – 13.11.2019

        Validarea selecţiei: 27.11.2019

        Anunţarea rezultatelor selecției - Lista finală a grupului țintă va fi înregistrată oficial de către Universitatea din Oradea/Partener şi va fi postată pe pagina web a proiectului: 28.11.2019


Selecţie şi monitorizare grup ţintă a proiectului Antreprenor pentru viitor (AntreV)


- GRUPUL ŢINTĂIII - CADRE DIDACTICE
- GRUPUL ŢINTĂ - STUDENŢI

în cadrul proiectului  „ANTREPRENOR PENTRU VIITOR"
Structura anului universitar

Structura anului universitar 2019-2020

Asigură-ți viitorul în UE cu noi!

Ca să poti beneficia de avantajele UE cunoaste-le!

Vrei să ajungi lider politic?

Subcategorii

Curricula pentru anul 2019-2022


Departamentul de Istorie
Istorie - licență
Istoria vestului românesc - master

Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene
Relații Internaționale și Studii Europene - licență
Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză) - licență
Studii de Securitate - licență
Comunicare și Relații Publice - licență
Studii Europene (în engleză) - master
Dezvoltare Regională și Comunicare Instituțională în UE - master
Evaluarea Politicilor și Programelor Publice Europene - master
Securitate Europeană - master

Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării
Științe Politice - licență
Jurnalism - licență
Securitate Europeană - master
Politici Publice Europene -
master